Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2445/TB-HĐMS THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 22/06/2020
2 54/2020/TT-BTC TT quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ ,tài liệu theo yêu cầu của tổ chức cá nhân trong nước,lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người đi lao động đi làm việc có thời hạn o nước ngoài 12/06/2020
3 815/2020/QĐ-BTC QĐ về việc đính chính TT số 27/2020/TT-BTC ngay 17 tháng 4 năm 2020. của BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí XD tiêu chuản quốc gia va quy chuẩn kĩ thuật 03/06/2020
4 2181/TB-HĐMS Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 03/06/2020
5 806/2020/QĐ-BTC Về việc đính chính QĐ số 70/ QĐ -BTC ngày 16/01/2020 của bộ trưởng BTC về công bố chức danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần thuộc lĩnh vực quản lý NN cua BTC năm 2019 02/06/2020
6 49/2020/TT-BTC TT quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 01/06/2020
7 45/2020/TT-BTC TT quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp 26/05/2020
8 44/2020/TT-BTC TT qui định mức thu ,nộp phí thẩm định KDHH ,DV hạn chế KD ,HH,DVKD có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa 26/05/2020
9 41/2020/TT-BTC TT sửa đổi , bổ sung 1 số điều của TT sô 219/2016/TT-BTC ngày 10 thang11 năm 2016 quy định mức thu , chế độ thu,nộp, quản lý va sử dụng phí , lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, qua cảnh,cư trú tại Việt Nam 18/05/2020
10 Thông báo mời dự thầu mua sắm tập trung Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Đã hết hiệu lực)

11/05/2020
11 Thông bao mời dự thầu Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Đã hết hiệu lực)

11/05/2020
12 36/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quantrung ương thực hiện và phí khai tahcs ,sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 05/05/2020
13 34/2020/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng 05/05/2020
14 30/2020/TT-BTC Hướng dẫn 1 sô điều của nghị định số 30/2018/NĐ -CP ngày 7/3/2018 của CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội dồng định giá tài sản; trình tự,thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và nghị định số 97/2019/NĐ-CP 23/12/2019 của CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của nghị định số 30/2018/NĐ-CP 17/04/2020
15 29/2020/TT-BTC TT Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 17/04/2020
16 Thông tư 05/2014/TT-BTC Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QLDA của các chủ đầu tư, BQLDA sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 05/03/2020 Phạm Sỹ Danh
17 28/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung số điều của thông tư 45/2003/TT-BTC 04/03/2020 Trần Văn Hiếu
18 50/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DNNN có chức năng mua bán xử lý nợ 03/03/2020 Huỳnh Quang Hải
19 2885/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt tại Nhà máy Xử lý chất thải rắn Đá Mài, xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên 03/03/2020 Vũ Hồng Bắc
20 57/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn cơ chế SL rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa 26/08/2019 Huỳnh Quang Hải