Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 5 đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.5418

Số điện thoại đường dây nóng: 0912.003.959

Email: sotaichinh@thainguyen.gov.vn

Website: http://sotaichinh.thainguyen.gov.vn