Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2445/TB-HĐMS THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 22/06/2020
2 2181/TB-HĐMS Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 03/06/2020
3 Thông báo mời dự thầu mua sắm tập trung Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Đã hết hiệu lực)

11/05/2020
4 Thông bao mời dự thầu Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Đã hết hiệu lực)

11/05/2020