Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn được áp dụng từ ngày 01/01/2020

15-10-2019

Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, theo đó, thông tư này hướng dẫn danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

Một số chế độ, chính sách mới tác động đến cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 01/7/2019

01-07-2019

Theo đó tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, ngày 09/5/2019, của Chính phủ. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh

Bộ Tài chính họp trực tuyến hội nghị tổng kết công tác Tài chính- Ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách năm 2019

10-01-2019

Chiều ngày 09/01/2019, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tổng kết công tác tài chính- ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị cóThủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên

03-01-2019

Theo số liệu tổng hợp trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) của Sở Tài chính tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 tỉnh Thái Nguyên đã vượt dự toán được giao, cụ thể:

Tập huấn chế độ quản lý tài chính ngân sách xã và quản lý, sử dụng tài sản công cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

25-11-2018

Nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính ngân sách xã, quản lý sử dụng tài sản công cho các chủ tịch HĐND, chủ tài khoản và kế toán các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Tài chính họp trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

09-01-2018

Sáng ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

26-12-2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, năm 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang tính chất toàn dân, toàn diện, đúc kết và kế thừa những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Một số chính sách, chế độ quy định mới được áp dụng từ ngày 01/01/2018

26-12-2017

Theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các đơn vị tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tài chính, hình thức báo cáo công khai thông tin nợ công và nợ nước ngoài của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên

06-12-2017

Tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được số thu đáng khích lệ, cụ thể về thu cân đối trên địa bàn: 10.915.535 triệu đồng, bằng 121,1% dự toán và bằng 138,5% so với cùng kỳ năm 2016

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được áp dụng từ 01/01/2018

30-11-2017

Mục đích ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phù hợp với Luật NSNN 2015

Sở Tài chính Thái Nguyên vào top 10 đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng ICT INDEX ngành Tài chính.

31-10-2017

Theo bảng xếp hạng trong bảng báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT ngành tài chính năm 2017 (Vietnam ICT Index ngành Tài chính năm 2017 ) vừa được Cục Tin học và Thống kê tài chính- Bộ Tài chính công bố, Sở Tài chính Thái Nguyên xếp thứ 7 trên 63 Sở Tài chính trong cả nước

Triển khai nâng cấp phần mềm kế toán ngân sách xã đáp ứng theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

26-10-2017

Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được Cục Tin học và Thống kê Tài chính- Bộ Tài chính xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán.

Kho Bạc Nhà nước hướng dẫn về nhập một số loại dự toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

25-09-2017

Ngày 28/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nhiệp vụ Kho bạc nhà nước, thay thế cho Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

Một số điểm mới khi xây dựng dự toán chi NSNN năm 2018

20-09-2017

Sở Tài chính Thái Nguyên xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ

Tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13-09-2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác tập huấn Luật ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính Thái Nguyên phối hợp với Bộ Tài chính, Học viện Tài chính và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tổ chức tập huấn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Khóa sổ quyết toán niên độ chậm nhất là 31/12

11-09-2017

(TBTCO) - Trước khi khoá sổ quyết toán niên độ phải đảm bảo mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm hiện hành được phản ánh đầy đủ và chính xác vào các sổ kế toán, xử lý hết trong ngày 31/12 mới tiến hành khoá sổ

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017

24-08-2017

Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP, ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...

Bộ Tài chính họp trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

05-07-2017

Sáng ngày 05/7/2017, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, quán triệt nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2017

Chính phủ phê duyệt Chương trình Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư

04-07-2017

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW...

26-06-2017

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững