Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Nguyễn Minh Quang

GIÁM ĐỐC SỞ- NGƯỜI PHÁT NGÔN
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên - Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.855.291
Di động : 0912.003.959
Email : quangnm.stc@thainguyen.gov.vn
 

Vũ Viết Chinh

Phó giám đốc Sở
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.857.148
Di động : 0915015445
Email : chinhvv@thainguyen.gov.vn
 

Nguyễn Ngọc Lâm

Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : :
Di động : 0912.056.535
Email :
 

Vũ Thị Anh Dung

Phó Giám đốc
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.855.291
Di động : 0988.426.401
Email : dungvta.stc@thainguyen.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

Nguyễn Lê Trung

Chánh Văn phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.860
Di động : 0888.432.888
Email : trungnl.stc@thainguyen.gov.vn
 

Vũ Thế Sơn

Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.855.418
Di động : 0983384272
Email : sonvt.stc@thainguyen.gov.vn
 

PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ và doanh nghiệp

Dương Thị Hương Oanh

Trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.855.291
Di động : 0986.373.482
Email : oanhdth.stc@thainguyen.gov.vn
 

Phạm Hoài Nam

Phó Trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.828
Di động : 0975027678
Email : phamhoainam-tng@mof.gov.vn

Lê Thị Ngọc Liên

Phó Trường phòng
Địa chỉ :
Điện thoại : : 02803.851490
Di động : 0947700399
Email : lienltn.stc@thainguyen.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Hà Thị Bích Hạnh

Trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.836
Di động : 0915.217.005
Email : hanhhtb.stc@thainguyen.gov.vn
 

Đỗ Thị Liên

Phó trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.835
Di động : 0983.670.018
Email : liendt.stc@thainguyen.gov.vn

Đinh Thị Thùy Dương

Phó trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.856.021
Di động : 0914.773.788
Email : duongdtt.stc@thainguyen.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Đàm Bích Hường

Trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.860
Di động : 0987.234.909
Email : huongdb.stc@thainguyen.gov.vn
 

Nguyễn Thị Phương Loan

Phó trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.828
Di động : 0919.884.918
Email : loanntp.stc@thainguyen.gov.vn
 

Ngô Thị Thu Hường

Phó Trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.835
Di động : 0912.660.627
Email : huongntt.stc@thainguyen.gov.vn

THANH TRA TÀI CHÍNH

Lý Thu Hương

Chánh thanh tra
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.836
Di động : 0982.786.001
Email : huonglt.stc@thainguyen.gov.vn
 

Nguyễn Quang Khải

Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.490
Di động : 0913.068.777
Email : khainq.stc@thainguyen.gov.vn

Tăng Đức Bắc

Phó Chánh Thanh Tra
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : :
Di động : 0913286462
Email : bactd.stc@thainguyen.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Phạm Thị Ngọc

Trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn- TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.855.291
Di động : 0976.103.888
Email : ngocpt.stc@thainguyen.gov.vn
 

Trần Thị Hạnh

Phó trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn- TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.851.828
Di động : 0912.918.650
Email : hanhtt.stc@thainguyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng
Địa chỉ : Số 5 Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 02803.855.418
Di động : 0976.587.999
Email : tamntt.stc@thainguyen.gov.vn